Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

Terminy KTR 2018

Zgłoszenia:

Start zgłoszeń – 19 stycznia

Deadline zgłoszeń – 28 lutego

 

Obrady jury:

Etap online – marzec

Etap offline – 10 – 20 kwietnia

 

Gala KTR – 28 maja, Teatr Polski