Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2017

 Zgłoszenia:

Start zgłoszeń – 23 stycznia

Deadline zgłoszeń – 23 lutego

 

Obrady jury:

Start obrad on-line – 16 marca

Etap offline – 10 – 20 kwietnia

 

Gala KTR – 28 maja, Teatr Polski

Afterparty – Klub Harenda