Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2017

Przyjmowanie zgłoszeń: 20 stycznia – 17 marca

Głosowanie online: marzec

Obrady jury: 3 – 14 kwietnia

Gala KTR 26 maja

Creampie