Klub Twórców Reklamy

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Young Creatives Eurobest 2017

  • Nazwa firmy lub w przypadku zgłoszeń prywatnych imię i nazwisko uczestników
  • Dane do faktury

  • Nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń prywatnych
  • Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie z Podmiotu Zgłaszającego

  • Dane Uczestników Zespołu

  • Uczestnik nr 1:
  • Uczestnik nr 2:
Creampie