Klub Twórców Reklamy

Cennik KTR 2017

1.     OPŁATY

Opłata wpisowa (jednorazowa) dla wszystkich Podmiotów Zgłaszających: 300 PLN NETTO + 23 % VAT

Opłata dodatkowa za zgłoszenie jednej Pracy w kategorii:

Film – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

Radio – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

Druk – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

Kampania – 2000 PLN NETTO + 23 % VAT

Active Advertising – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

PR & Event – 1000 PLN NETTO + 23%VAT

Digital & Mobile – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

Media – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

Design – 600 PLN NETTO + 23 % VAT

Warsztat Audio Video – 600 PLN NETTO + 23 % VAT

Fotografia – 300 PLN NETTO + 23 % VAT

Ilustracja – 300 PLN NETTO + 23 % VAT

Dane do przelewu:

Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana w formie przelewu na konto  Organizatora. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

 

Organizatorzy nie przewidują żadnych rabatów uzależnionych od liczby zgłaszanych prac.

a.    Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty Zgłaszające, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczymi lub mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przy czym zapis ten nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Podmiotów Zgłaszających. W takim wypadku, prosimy o kontakt z Organizatorami Konkursu pod adresem daniel.kuber@sar.org.pl ; nie później niż do 15.03.2017 r.

b.    Na prośbę Podmiotu Zgłaszającego Organizator wystawi  fakturę VAT za dokonanie opłat wystawioną w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.

c.    Wszystkie prace , które otrzymały Nagrodę, Nominację lub Grand Prix zostaną opublikowane w Katalogu KTR. Publikacja jest obligatoryjna oraz płatna dodatkowo w kwocie 200 pln netto + 23% VAT od każdej Pracy

Creampie